Smartphone Geo CityGame™ Groningen

Plug-in op dé wereldwijde game: ‘Geocachen’. Welk team kraakt als eerste de codes en vindt de 4 ‘Groninger Geocaches’?